WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Schola dziecięca (założona w 2019 roku) to grupa dziewczyn, która wielbi Pana Boga swoim śpiewem i pomaga w jak najpiękniejszym przeżyciu Eucharystii poprzez oprawę niedzielnych Mszy Świętych oraz innych ważnych uroczystości jak i również wielu nabożeństw dla dzieci. Należą do niej dziewczęta z przedszkola, szkoły podstawowej jak i również ze szkół średnich. Chętne dziewczynki chcące należeć do Scholi prosimy o kontakt z siostrą Urszulą Błaszkiewicz.

Kto śpiewa ten dwa razy się modli