WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wprowadzenie

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. [Mt 28, 19]
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [Mk 16, 15n]

Sakrament w parafii

Chrzty w formie uroczystej sprawowane są w

 • drugą sobotę miesiąca o godzinie 14:00,
 • w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11:00,
 • (po wcześniejszym uzgodnieniu) sobotę o godzinie 17:00.

Chrzty poza Mszą świętą: termin do uzgodnienia w kancelarii.

Obowiązki rodziców dziecka:

 1. zgłaszają fakt urodzenia dziecka (na podstawie dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego),
 2. zgłaszają wybrane imię (imiona) dziecka (przynajmniej jedno z imion powinno być wybrane z katalogu świętych lub błogosławionych Kościoła Katolickiego),
 3. zgłaszają kandydatów na rodziców chrzestnych,
 4. zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski rodzice niezwiązani sakramentalnym węzłem małżeństwa są zobowiązani do podpisania deklaracji o zapewnieniu religijnego wychowania w wierze,
 5. podczas uroczystości udzielenia Chrztu Świętego winni być w stanie łaski uświęcającej (po uprzedniej Spowiedzi Świętej),
 6. podczas uroczystości udzielania Chrztu Świętego rodzice powinni przyjąć Komunię Świętą ofiarowaną za swoje dziecko.

Nie można udzielać Sakramentu Chrztu Świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.

Rodzice chrzestni:

 1. muszą nimi być osoby należące do kościoła katolickiego, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania,
 2. muszą przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym,
 3. jeżeli uczęszczają do szkoły średniej lub wyższej i niedawno ukończyli katechizację, muszą przedstawić indeks katechetyczny lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej
 4. przynoszą na chrzest świecę i białą szatę,
 5. podczas uroczystości udzielenia Chrztu Świętego winni być w stanie łaski uświęcającej (po uprzedniej Spowiedzi Świętej).

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby:

 1. nieochrzczone,
 2. należące do jakiejś sekty religijnej,
 3. które publicznie zaparły się wiary,
 4. wrogo ustosunkowane do wiary i religii,
 5. będące publicznymi, jawnymi grzesznikami,
 6. żyjące bez sakramentu małżeństwa,
 7. które nie mogą otrzymać ważnego rozgrzeszenia,
 8. które zrezygnowały z katechizacji w szkole podstawowej lub średniej.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy Świętej.