WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wprowadzenie

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». [Mk 16, 14-17]

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)

Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. (KKK 1250)

Sakrament w parafii

Chrzty w formie uroczystej sprawowane są w drugą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej (o godzinie 17/18) i w ostatnią niedzielę miesiąca na sumie (Msza św. o godzinie 11).

Chrzty poza Mszą św.: termin do uzgodnienia w kancelarii.

Rodzice dziecka:

 1. przynoszą ze sobą do kancelarii:
  • odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski rodzice niezwiązani sakramentalnym węzłem małżeństwa są zobowiązani do podpisania deklaracji o zapewnieniu religijnego wychowania w wierze,
  • dane świadków chrztu (imię i nazwisko, dokładny adres – rodzice chrzestni spoza parafii dodatkowo przynoszą zaświadczenie o tym, że są wierzący i praktykujący).
 2. przystępują do Sakramentu Pokuty
 3. W dniu Chrztu św. przynoszą do kościoła dziecko, które jest nakarmione oraz odpowiednio i ciepło ubrane.

Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.

Świadkowie chrztu:

 1. należą do kościoła katolickiego,
 2. przyjęli sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania,
 3. przynoszą zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym,
 4. przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu Chrztu św.:

 1. Świadkowie chrztu, którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.
 2. Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy św.

Nie mogą zostać świadkami chrztu osoby:

 1. nieochrzczone
 2. należące do jakiejś sekty religijnej
 3. które publicznie zaparły się wiary
 4. wrogo ustosunkowane do wiary i religii
 5. będące publicznymi, jawnymi grzesznikami
 6. żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień tło