WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wprowadzenie

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». (Mt 26, 26-29)

Eucharystia jest “źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. (KKK 1324)

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. (KKK 1325)

W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich . (KKK 1326)

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. “Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”. (KKK 1327)

Eucharystia winna dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

Sakrament w parafii

Przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii św. jest realizowane w trakcie katechez szkolnych. Dodatkowo, obejmuje ono spotkania liturgiczne, mające nauczyć dzieci odpowiedniego zachowania podczas Mszy św.

Msze św. w parafii:

  1. W niedziele: o godzinie 7.00, 9.00, 11.00 (suma) i 17.00 (od 1.10 do zakończenia czasu zimowego) lub 18.00 (czas letni). Pół godziny przed wieczorną Mszą św. w niedzielę mają miejsce nieszpory niedzielne
  2. W tygodniu:
    • w poniedziałki, wtorki i czwartki o godzinie 6.30 i 7.00
    • w środy, piątki i soboty oraz we wszystkie dni powszednie w miesiącu maju i październiku o godzinie 7.00 i 17.00/18.00 (od 1.10 do zakończenia czasu zimowego/czas letni)
    • w pierwszy czwartek miesiąca o 17.00/18.00 (od 1.10 do zakończenia czasu zimowego/czas letni). Msza św. jest poprzedzona godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o powołania kapłańskie.