WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wiśniowa należy do bardzo starych parafii. Tu prowadziła międzynarodowa droga na Węgry. Drogi tej pilnował gród obronny zbudowany 1300 lat temu na Grodzisku. W dokumentach Stolicy Apostolskiej z roku 1350 znajdujemy pierwszą wzmiankę o Wiśniowej, jako o parafii liczącej 192 osoby o obszarze 49 km2.

Dokument wydany przez króla Kazimierza Wielkiego mówi o Wierzbanowej (dawna nazwa Hermanowa, Iżmanowa), a także o Kobielniku (dawna nazwa Skobielnik) i Węglówce. Inne wioski należące do parafii w Wiśniowej w tych czasach to: Lipnik i Poznachowice Dolne. Pewne jest, że około roku 1330 Wiśniowa była już parafią.

Przed 300 laty zaszła tu jakaś przykra sprawa na skutek której parafię Wiśniowa poddano pod zarząd parafii Dobczyce. Stan taki trwał do roku 1901. Dopiero za ks. Feliksa Mikuszewskiego ponownie utworzono samoistną parafię w Wiśniowej.

KOŚCIÓŁ

Kościół parafialny w Wiśniowej był pod wezwaniem św. Marcina, biskupa. Zbudowany z drzewa spłonął w roku 1714. Obecny kościół, też drewniany, zbudował ks. Stanisław Leonard Bystram, proboszcz dobczycki w latach 1720-1730. Konsekrował go ks. bp. Michał Kunicki, sufragan krakowski w roku 1747.

Kościół ten przed rokiem 1900 był bardzo zniszczony, tak, że zastanawiano się, czy opłaci się go odnawiać. Po dokładnym zbadaniu, za ks. Feliksa Mikuszewskiego, został gruntownie odnowiony, zabezpieczony i poszerzony. Wtenczas to dobudowano przybudówkę od strony południowej oraz tę pod chórem. W roku 1910 dano nową ładną polichromię. Wykonał ją malarz Michał Tarczałowicz z Bochni.

W roku 1956 kościół został zelektryfikowany a w roku 1957 zradiofonizowany. W latach 1957-58 polichromię w całym kościele gruntownie odnowiono i zabezpieczono przed zniszczeniem. Prace te wykonali artystki malarki konserwatorki Zofia Stawowiak i Irena Gawron z Krakowa.

W kościele jest pięć ołtarzy, a mianowicie: Ołtarz Wielki, tu znajduje się bardzo stary obraz Matki Boskiej Wiśniowskiej Pośredniczki łask, łaskami słynący ołtarz św. Franciszka, ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego, ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, oraz ołtarz św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie ołtarze zostały odnowione za ks. Józefa Sasnala w roku 1948 i 1949.

Obraz Matki Boskiej Wiśniowskiej:

W głównym Ołtarzu znajduje się wizerunek Matki Boskiej Wiśniowskiej. Wizerunek ten został umieszczony w Wielkim Ołtarzu nowo wybudowanego w latach 1720-1730 kościoła, jako dar pani dziedziczki Heleny Zawadzkej z Niezdowa, Skarbnikowej owruckiej. Obraz ten zasłynął łaskami od samego początku. Wizytacje Kanoniczne z roku 1748 (A.Vis. 33, str. 168) wspominają o licznych łaskach otrzymanych, których świadectwem były liczne wota, a niektóre drogocenne. Nabożeństwo do Matki Boskiej Wiśniowskiej z czasem znacznie osłabło. Jednak nadal nie tylko parafianie, ale i wierni z dalszych okolic udają się z prośbami o łaski i łaski te otrzymują. Świadczą o tym liczne wota umieszczone w kasetach na ścianie w prezbiterium.

Odpust do Matki Boskiej Wiśniowskiej obchodzi się uroczyście w ostatnią niedzielę maja. Z tego tytułu kościół parafialny w Wiśniowej należy do (niekoronowanych) Sanktuariów Maryjnych Archidiecezji Krakowskiej (Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ” wyd. II (1986) i wyd. V (1999), siostry niepokalanki, Szymanów, http://www.madonny.zascianek.pl/zawartosc.html).

Łaski otrzymane serdecznie prosimy zgłaszać do kancelarii parafialnej celem wpisania ich do specjalnej księgi.