WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wprowadzenie

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.[Łk 22, 19-20]

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. (KKK 1581)

Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo w funkcji Chrystusa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas (KKK 1582).

Księża z Parafii Wiśniowa od początku XX wieku

 1. O. Wiesław Tokarz OFM (Franciszkanin) – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Śluby wieczyste złożył 4 października 2017 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2019 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Jana Zająca.
 2. Ks. Michał Wilkosz – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2011 roku z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
 3. O. Paweł Sambor OFM (Franciszkanin) – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Śluby wieczyste złożył 4 października 2002 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 2004 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Józefa Zawitkowskiego.
 4. Ks. Tomasz Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego.
 5. Ks. Wojciech Leśniak – Miejscowość pochodzenia – Poznachowice Dolne. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1997 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego.
 6. Ks. Władysław Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1990 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego.
 7. Ks. Tadeusz Dybeł – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Zmarł 1 maja 2018 roku.
 8. Ks. Józef Jasek – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1975 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.
 9. Ks. Stanisław Dybeł – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1975 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.
 10. Ks. Stanisław Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1974 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.
 11. Ks. Jan Marcisz – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.
 12. Ks. Zygmunt Bernat – Miejscowość pochodzenia – Poznachowice Dolne. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1972 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.
 13. Ks. Stanisław Murzyn – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1962 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły. Zmarł 12 listopada 2020 roku.
 14. Ks. Marcin Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 listopada 1956 roku na Jasnej Górze.
 15. Ks. Julian Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Franciszka Jopa. Zmarł 14 stycznia 2009 roku.
 16. Ks. Władysław Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 roku w Łucku. Zmarł w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych na Florydzie.
 17. Ks. Marcin Bardel – Miejscowość pochodzenia – Kobielnik. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1938 roku w Lublinie z rąk ks. bpa Jana Fulmana. Więzień obozów w Sachsenhausen oraz Dachau. Zmarł 29 sierpnia 1987 roku w Kobielniku.
 18. Ks. Andrzej Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 9 kwietnia 1933 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Zmarł 28 kwietnia 1977 roku w Krakowie.
 19. Ks. Stanisław Bajer – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1931 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Zmarł 7 maja 1963 roku w Jaworznie.
 20. Ks. Jan Błaszczak SDB (Salezjanin) – Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 roku.
 21. Br. Łucjan Andrzej Skalski OFM (Franciszkanin – Reformata) – Miejscowość pochodzenia – Wierzbanowa. Śluby wieczyste złożył 24 grudnia 1931 roku w Przemyślu. Zmarł w Bieczu w 1975 roku.
 22. Ks. Marcin Ślósarz – Miejscowość pochodzenia – Kobielnik. Święcenia kapłańskie przyjął w 1921 roku w Lublinie. Zmarł 27 czerwca 1947 roku w Bobach.
 23. Ks. Stanisław Wilk – Urodzony w 1895 roku Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa.  Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1919 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Zmarł w 1966 roku w Zembrzycach.
 24. Ks. Józef Tomera – Miejscowość pochodzenia – Wierzbanowa.  Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1917 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Zmarł w 1936 roku w Krakowie.
 25. O. Marcin Dominik SJ (Jezuita) – Miejscowość pochodzenia – Wierzbanowa. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1908 roku w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 2 lutego 1913 roku w Starym Sączu. Zmarł 27 listopada 1944 roku w Krynicy.
 26. Ks. Andrzej Lenart – Miejscowość pochodzenia – Lipnik. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1904 roku w Krakowie z rąk ks. kard. Jana Puzyny. Zmarł w obozie w Mathausen Zmarł 16 maja 1943 roku jako męczennik.

(opracował ks. Tomasz Bajer)

W mrokach historii

 1. Ks. Andrzej Konieczny – Pochodził z Poznachowic Dolnych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1886 roku w Tarnowie.
 2. Ks. Antoni Stilger – Urodzony Kobielniku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1876 roku w Tarnowie. Zmarł w 1893 roku jako expozyt w Wysokiej.
 3. Księża Dudzikowscy (Dudziki), bracia – Pochodzili z Poznachowic Dolnych. Byli kapłanami diecezji kieleckiej około połowy XIX wieku.
 4. Ks. Klemens Koczurkowicz – Urodzony w Wiśniowej. Miejscowość pochodzenia – Wiśniowa. Pracował w Wiśniowej w latach 1651 – 1659.
 5. Ks. Marcin Głód – Z akt wizytacyjnych tzw. Wizytacji Radziwiłłowskiej w dekanacie dobczyckim wynika, że ks. Marcin Głód był synem Jana z Wiśniowej. Był proboszczem w Łososinie albo Słopnicach.
 6. Ks. Wojciech Siewioczek – Według akt wizytacyjnych tzw. Wizytacji Radziwiłłowskiej w dekanacie dobczyckim, który był dawniej dekanatem tzw. Szczyrzyckim ks. Wojciech Siewioczek był synem Macieja z Wiśniowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1588 roku.

(opracował ks. Tomasz Bajer)