WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Dnia 8 maja 2023 roku w katedrze na Wawelu nasz parafianin, Marcin Kaczmarczyk, przyjął z rąk naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego sakrament Święceń w stopniu diakonatu, który to stopień jest szczególnie skierowany na pełnienie służby w Kościele. Święcenia diakonatu bezpośrednio poprzedzają przyjęcie święceń kapłańskich. Wyświęceni w Archidiecezji krakowskiej diakoni są po wakacjach przeznaczeni do posługi w parafii oraz do katechizacji w szkole w wybranych parafiach na terenie naszej diecezji.

Jak stwierdził Ksiądz Arcybiskup podczas kazania:

Święcenia diakonatu w Kościele związane są z posługą siania. Najpierw siania prawdy Ewangelii. Po drugie siania dobroci serca – okazywania wsparcia wobec potrzebujących. Trzeci wymiar siania ma charakter bardzo osobisty – to oddawanie swojego życia, które w diakonacie przyjmuje kształt życia w celibacie i posłuszeństwie przełożonym.
Metropolita krakowski zaznaczył, że wszystkie przykłady takiego „siania” znajdują się w Chrystusie.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, 8 maja 2023, za diecezja.pl

Zachęcamy do modlitwy za w intencji wyświęconego diakona oraz w intencji rozeznających powołanie z naszej parafii.

Więcej informacji na temat uroczystości na stronie Archidiecezji krakowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Święcenia diakonatu w katedrze na Wawelu 8.05.2023 r.

Wybór zdjęć z galerii archidiecezjalnej.

Opublikowano przez w dniu 10 maja 2023 w Relacja z wydarzeń