WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


STATYSTYKI

 1. CHRZTY: 46;
 2. POGRZEBY: 30;
 3. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W PARAFII: 18;
 4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POZA PARAFIĄ: 13;
 5. POSŁUGA NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA:
  • korzystała jedna osoba – 28 Komunii Świętych zaniesionych do domu;
  • w sumie posługiwał 70 osobom zanosząc 1100 Komunii Świętych.

DZIEŁA DUCHOWE

 1. Przepiękny dar modlitewny naszych dzieci w nabożeństwach różańcowych i roratnich;
 2. prowadzenie przez młodzież comiesięcznego wieczoru adoracji;
 3. wspieranie Kościoła i naszej parafii modlitwą różańcową przez nasze Róże Różańcowe;
 4. wieczorny różaniec św. w intencji naszej Ojczyzny (o ustanie wojny na Ukrainie, a także intencji naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej o ochronę przed wrogami zewnętrznymi, a nade wszystko przed wrogami wewnętrznymi (krótko – przed zdrajcami);
 5. posługa potężnej armii ministrantów i lektorów mających coraz ciaśniej przy naszym ołtarzu (pod przewodnictwem ks. Piotra, po sierpniowej zmianie ks. Marcina);
 6. ubogacanie liturgii przez dziecięcą scholę (prowadzona przez s. Bernadettę, a po zmianie przez s. Urszulę).

DZIEŁA MATERIALNE

PLEBANIA

 1. Wykonaliśmy i wyposażyliśmy salkę dla ministrantów i scholi i młodzieży;
 2. została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o sile blisko 20 KW, aby zmniejszyć rachunki za energię elektryczną;
 3. zostały wymienione okna na plebanii;
 4. zostały wymienione grzejniki centralnego ogrzewania na całej plebanii;

WNĘTRZE ŚWIĄTYNI

 1. zainstalowanie nowych pająków w przedsionkach naszej świątyni i pod chórem oraz restauracja największego z pająków w kościele;
 2. zostały wykonane podesty w naszej świątyni: pod ołtarzem (drewniany) i granitowy pod chrzcielnicą;
 3. przeprowadzony został też całkowity remont naszych 10 – głosowych organów;
 4. dokonaliśmy przeglądu instalacji elektrycznej ze wszystkimi ku temu wymaganymi „certyfikatami”;

WOKÓŁ ŚWIĄTYNI

 1. wykonanie od podstaw łazienki dla wiernych w starej dzwonnicy;
 2. oświetliliśmy i odrestaurowaliśmy schody pod dzwonnicą;
 3. udało się też wykonać nowy chodnik między plebanią a kościołem – zwieńczeniem tej pracy stało się odrestaurowanie schodów i wejścia przy bramce bocznej;
 4. zostało naprawione oświetlenie przy stacjach drogi krzyżowej;
 5. po „nadzwyczajnej” działalności opatrzności Bożej i myślę kolejnej interwencji świętego Marcina – kiedy ogromna lipa (stara i pusta w środku) nie zniszczyła naszej świątyni, dokonaliśmy pielęgnacyjnego wycięcia drzew, które zagrażały naszemu kościołowi. Większość prac wykonał Urząd Gminy;
 6. bardzo gorąco dziękuję wszystkim wioskom naszej parafii za zorganizowanie się i troskę o porządek w obejściu naszej świątyni i parku przykościelnym i drużynom strażackim wspierającym każde potrzebne dzieło.
 7. wskutek sugestii służb państwowych został wykonany profesjonalny przyłącz do naszej świątyni, przegląd instalacji elektrycznej w jej wnętrzu, a także poprawiono instalację odgromową;

CMENTARZ

 1. wraz z Urzędem Gminnym odrestaurowaliśmy pomnik pomordowanych w czasie pacyfikacji, tworząc przy tej okazji nowy wystrój zgodny z przygotowanym projektem;
 2. został na stałe podłączony prąd do kaplicy cmentarnej;
 3. wycięliśmy drzewa najbardziej zagrażające naszym grobom;
 4. została wykonana dokumentacja naszych grobów, dokładny plan cmentarza i jego czytelny podział na kwatery;
 5. została zakupiona kosiarka-traktorek służąca wykaszaniu cmentarnych przestrzeni;

HISTORIA NASZEJ PARAFII

 1. udało się nam dotrzeć i przetłumaczyć z łaciny najstarsze dane o naszej parafii z ksiąg kurii krakowskiej które sięgają 1595 roku – nie są to dane o powstaniu parafii, bo ślady jej istnienia sięgają blisko 200 lat wcześniej (pierwszą wzmiankę o istnieniu parafii Wiśniowa w kronikach watykańskich mamy z 1340 roku);
 2. zostało wykarczowane miejsce starego cmentarza na Markówce i wykonana do niego dróżka przez parafialny las;

ZAKWESTIONOWANO NAM W URZĘDZIE KRAKOWSKICH ZABYTKÓW SENSOWNOŚĆ TYCH PRAC!

WYKONANE DOKUMENTACJE DO POZWOLEŃ KONSERWATORSKICH

 1. Do remontu organów;
 2. do ocieplenia strychu kościoła;
 3. do wykonania mechanicznego wyciągu powietrza zużytego ze świątyni.

Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe naszych prac, za pomysły i ich realizację. Dziękuję za dar ofiarowanej pracy, za wszystkie otrzymane rabaty przy zakupach dokonywanych w naszych sklepach i za wszelkie formy życzliwości i pomocy!

Bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, a zwłaszcza tym, którym bezpośrednio nie zdążyłem podziękować.

Niech Dobry Bóg wszystkim niosącym pomoc w różnej formie wynagrodzi swym obfitym błogosławieństwem w całym roku.

Ks. proboszcz Jacek Budzoń

Opublikowano przez w dniu 1 stycznia 2023 w Ogłoszenia