WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


 1. Przeżywamy nasz Parafialny Odpust. To czas:
  • WDZIĘCZNOŚCI naszemu patronowi, świętemu Marcinowi, za blisko 500 lat opieki nad nasza parafią.
  • OFIAROWANIA daru uwolnienia od czyśćca (daj Boże) wielu duszom oczekującym ludzkiej pomocy.
  • Nasze uroczystości dziś pomaga nam przeżyć ksiądz Antoni Wróblewski, proboszcz parafii Bodzanów, który wraz ze swoimi parafianami w ciągu ostatnich 5 lat wybudował nowy kościół i powoli szykuje się do zakończenia tego Bożego dzieła.
  • Sumę odpustową poprowadzi ksiądz kanonik Zygmunt Bernat, nasz parafianin z Poznachowic, przeżywający Jubileusz 50-lecia swego kapłaństwa.
  • Symbolem dzisiejszego święta są ROGALE ŚWIĘTEGO MARCINA, przygotowane przez wszystkie koła gospodyń z naszych wiosek parafialnych. Będą one rozdawane przed świątynią. Ogromne „Bóg zapłać”.
 2. W Dniu dzisiejszym staje przed nami święty Marcin Rycerz, który był gotowy bronić swojej Ojczyzny i tego, co w niej dobre wielkie i święte. Jego więc przemożnej opiece polecamy losy naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej gnębionej przez ostatnie lata przez tych, którzy uzurpują sobie prawo bycia „panami” dzisiejszego świata.
  • Uroczystości państwowe rozpoczną się po zakończeniu sumy odpustowej przy nowo postawionych masztach w rynku w Wiśniowej.
  • W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi nasz ksiądz Marcin. Życzymy mu wszelkiego dobra.
 3. Nasze dzisiejsze świętowanie upiększają nam organy, których remont zakończył się w dniu wczorajszym. Organy zbudowane około 1900 roku, przechodziły ostatnią gruntowną renowację około 60 lat temu. Ten więc całkowity ich remont jest historycznym wydarzeniem w naszej parafii. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za ogromną ofiarność wszystkim parafianom, dzięki której to kosztowne dzieło udało się nam zrealizować. Szczególne podziękowania składam panu Marcinowi Kusowi i Jego małżonce Annie za sfinansowanie ¼ kosztów naszych prac.
 4. Gorące podziękowania również wszystkim parafianom biorącym udział w sprzątaniu obejścia naszej świątyni i parku przykościelnego na dzisiejszą uroczystość. A także wszystkim pomagającym nam w przygotowaniu kościoła ołtarza i stołu odpustowego, szczególnie: pani Władysławie Bednarczyk, Katarzynie Kosałka, Danucie Tokarz, Barbarze Lenart i wielu innym: Dzieciom z kwiatuszkami, ministrantom, siostrze Zofii, paniom z feretronami, orkiestrze, druhom strażakom, kapłanom przybyłym na te uroczystość, a szczególnie naszym rodakom i Wam wszystkim tu się modlącym.

Opublikowano przez w dniu 11 listopada 2022 w Ogłoszenia parafialne