WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Zmieniono punkt w powinnościach rodziców chrzestnych:

“jeżeli uczęszczają do szkoły średniej lub wyższej i niedawno ukończyli katechizację, muszą przedstawić indeks katechetyczny lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej,

Dodano punkt w warunkach dyskwalifikujących kandydata na rodzica chrzestnego:

Nie mogą zostać nimi osoby, “które zrezygnowały z katechizacji w szkole podstawowej lub średniej.

Opublikowano przez w dniu 28 listopada 2021 w Ogłoszenia