WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Dodano punkt w powinnościach rodziców chrzestnych:

“jeżeli uczęszczają do szkoły średniej lub wyższej i niedawno ukończyli katechizację, muszą przedstawić indeks katechetyczny,”

Opublikowano przez w dniu 19 listopada 2021 w Techniczne