WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


O chwalebny święty Marcinie. Będąc jeszcze katechumenem, z hojnej swej miłości oddałeś połowę swego płaszcza temu, który Cię o to prosił. Rozłóż, prosimy, płaszcz swojej ochrony i roztocz swoją dobroć nad naszą parafią, która uznaje w Tobie patrona i orędownika, przyjaciela i wzór życia chrześcijańskiego.

O chwalebny święty Marcinie, który wycofałeś się z życia monastycznego, aby odnowić w wiernych synowską i posłuszną miłość do Boga, ożyw naszą modlitwę i przemień ją w radosne uwielbienie. Pobudź naszą wierność Ewangelii i ożyw życie chrześcijańskie.

O chwalebny święty Marcinie, który jako biskup Tours byłeś silny i odważny, odwiedzałeś swoich wiernych z pokorą i łagodnością Dobrego Pasterza, wzbudź w naszej wspólnocie powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, by za Twoim przykładem młodzi poświęcali się ewangelizacji, obronie słabych i uciśnionych, ratowaniu biednych i cierpiących, krzewili wiarę, budowali pokój i zjednoczenie serc.

Uproś nam zdolność naśladowania Ciebie tak, jak Ty byłeś wiernym naśladowcą Chrystusa. Daj, byśmy byli miłosierni, jak Ojciec.

O chwalebny święty Marcinie, pełen Ducha Bożego w zanoszonych modlitwach i czynionych cudach okazywałeś współczucie i niosłeś pomoc potrzebującym. Kierowałeś wzrok wprost na niebo, nie pomijałeś jednak potrzeb ziemskich. Przybądź nam z pomocą, pociesz naszą parafię i daj nam łaski, o które pokornie prosimy. Amen.

Modlitwa zawierzenia parafii św. Marcinowi. 11 listopada 2021 roku

Relacje prasowe:

Opublikowano przez w dniu 12 listopada 2021 w Relacja z wydarzeń