WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


 1. Dziś pierwsza niedziela listopada. Do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
  Bardzo gorąco dziękuję, naszemu p. Grabarzowi p. Krzysztofowi za piękne przygotowanie cmentarza do uroczystości Wszystkich Świętych, za odnowienie nagrobka księdza Kutka, za naprostowanie grożącej przewróceniem kolumny cmentarnej, a nade wszystko za zadbanie o czystość na cmentarzu.
  Dziękuję także za przeprowadzenie kwesty przedstawicielom wszystkich naszych wiosek. A wam wszystkim za ogromna ofiarność. Zebraliśmy 27 700 zł, 20$, 25€, 2 leje. To ogromna kwota. Ale całoroczny koszt wywozu śmieci z cmentarza wynosi około 40 000 zł.
  DZIŚ KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH CMENTARZA:
  • Bardzo proszę, aby wszystkie śmieci były składowane tylko w miejscu do tego przeznaczonym. To wyraz naszego szacunku do zmarłych i miejsca świętego jakim jest cmentarz.
  • Przypominam, że (zgodnie z przepisami ogólnopolskimi) miejsca na cmentarzu są dzierżawione na 20 lat a grobowce na lat 30. Po tym czasie można przedłużyć czas dzierżawienia w kancelarii parafialnej.
  • Teren dzierżawiony wokół grobowca nie przekracza 50 cm i tylko na tym terenie można układać wszelkiego rodzaju utwardzenia.
  • Przy grobach nie sadzimy żadnych drzew ani krzewów, które zaśmiecają nie tylko nasz grób a bardzo szybko są zagrożeniem dla wielu nagrobków.
  • Poza terenem dzierżawionym nie stawiamy ławeczek.
  • Bardzo proszę o zachowanie tych reguł, które pomogą zachować piękno i porządek na cmentarzu
 2. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
  A w naszej parafii obchodzimy święto patronalne naszego kościoła tzn. ODPUST ku czci św. Marcina. W tym roku wniesiemy do wnętrza naszej świątyni relikwie św. Marcina sprowadzone z Tours (z Francji) i powierzymy w jego ręce całą naszą parafię.
  • Msze święte w naszym kościele jak w niedzielę;
  • szczególnie zapraszamy parafian na sumę odpustową na godzinę 11:00, a już bezwzględnie wszystkich mężczyzn noszących to imię;
  • panie z koła gospodyń wiejskich będą rozdawać wypiekane rogale świętego Marcina w Wiśniowej;
   Zapraszamy wszystkie grupy naszej wsi do uświetnienia tej uroczystości i procesji tzn. Panie niosące feretrony, druhów. Strażaków. Orkiestrę i oczywiście dzieci i młodzież.
 3. Z naszych spraw gospodarczych:
  • został zakupiony relikwiarz dla świętego Marcina;
  • Ministranci też posługują się nowymi patenami, które ostatnio zostały zakupione;
  • dokonaliśmy także przemeblowania we wnętrzu naszego kościoła. Przesunięcie konfesjonału ma na celu stworzenie bardziej intymnego miejsca do korzystania z sakramentu Pokuty.
   Bardzo dziękuję za „pospolite ruszenie” drogim parafianom pod przewodnictwem pani sołtys, pani Rokosz, którzy wczoraj sprzątali obejście naszego kościoła. Pozostali sołtysi zapraszają nas by poprowadzić dokończenie tych prac w poniedziałek od godziny 13:00. Bardzo, bardzo dziękujemy.
 4. W sobotę o godzinie 20:00 zapraszamy na tradycyjny już Wieczór Adoracji – chwilę wyciszenia i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
 5. Składam gorące podziękowania rodzinom, które zatroszczyły się o czystość w naszej świątyni w minionym tygodniu. Na przyszły tydzień powierzam tę troskę następującym rodzinom:
  • Dudzik 456,
  • Łaszczyk 323/1,
  • Łaszczyk 323/2,
  • Woźniczka 323/3,
  • Frejek Paruch 323/4,
  • Suder 323/5,
  • Serwatka 323/6.

Opublikowano przez w dniu 7 listopada 2021 w Ogłoszenia parafialne