WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek


06:30 +Krystyny Sambor – od brata Józefa z rodziną,
07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, zdrowie i siły dla Paulinki,

Wtorek


06:30 – za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące,
07:00 +Józefa Kusa, Marii i Stanisława Kus,

Środa


07:00 +Józefa i Janiny Murzyn,
17:00 +Janiny Stalmach – w 17 rocznicę śmierci,

Czwartek


07:00 +Zofii Radoń – w 48 rocznicę śmierci i Edwarda męża,
07:00 +Heleny i Józefa Dominik,

Piątek


07:00 +Józefa i Bronisławy Dudzik,
17:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji dla Izabeli – w 18 rocznice urodzin i jej bliskich,

Sobota


07:00 +Andrzeja Murzyna – w 32 rocznicę śmierci,
17:00 +Wiktorii i Józefa Ciślik, Józefa syna,

Niedziela V Wielkiego Postu


07:00 +Heleny i Józefa Bednarczyk,
09:00 +Józefa Tokarza,
11:00 +Zbigniewa Kowalczyka – w dniu imienin, Stanisława Ojca i zmarłych z rodziny,
17:00 +Józefa Dudzika,

Opublikowano przez w dniu 14 marca 2021 w Intencje