WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek


06:30 +Stefanii Kaczmarczyk – od córki Marii z mężem,
07:00 +Marii Irzyk – w 20 rocznicę śmierci,
07:00 +Zofii Polak – od syna Krzysztofa z żoną,

Wtorek


06:30 +Genowefy i Wojciecha Ślósarz,
07:00 +Heleny Wojnarowicz- od kuzynki Zofii Grudzińskiej,
07:00 +Marii Murzyn – od siostry z rodziną,

Środa


07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Wandy i Kazimierza w 30 rocznicę sakramentu małżeństwa i całej rodziny,
07:00 +Elżbiety Cygal – od siostry Joanny,
18:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Danuty i Władysława i całej rodziny,

Czwartek


07:00 +Anny Tomera- w 6 rocznicę śmierci,
07:00 +Władysławy Symoniak – od córki Ireny z rodziną,

Piątek


07:00 +Bronisława Bogusza, Jana syna, Wiktorii Skalskiej,
07:00 +Juliana Romańskiego – od wnuków,
18:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i Łaski w dalszym życiu dla Anny Sambor w 91 rocznicę Urodzin i całej rodziny – od chrześnicy,

Sobota


07:00 +Tadeusza Irzyka – od chrześniaka Krzysztofa z rodziną,
07:00 +Zofii Kaczmarczyk – od syna Władka z rodziną,
18:00 +Jana Dybła, Jana Murzyna, Jana Szymoniaka,

Niedziela XV Zwykła


07:00 +Anny Batko – w 2 rocznicę śmierci, i Józefa męża,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Agnieszki i Józefa i całej rodziny,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogo, opiekę Matki Bożej potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Bernadetty i Jana i całej rodziny,
11:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i Łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinny dla Małżonków Teresy i Jana i całej rodziny – w 50 rocznicę Sakramentu małżeństwa,
18:00 +Józefa Tokarza.

Opublikowano przez w dniu 5 lipca 2020 w Intencje