WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Składamy serdeczne podziękowania za umożliwienie transmisji internetowych z naszego kościoła

  • grupie kolędniczej, która przekazała na ten cel wcześniej zebrane środki
  • Firmie InfaNET z Wiśniowej za życzliwe udostępnienie łączy internetowych i montaż,
  • Grzegorzowi Kaczmarczykowi, Danielowi Obuchowiczowi, Marcinowi Kaczmarczykowi za zaangażowanie.

Opublikowano przez w dniu 28 marca 2020 w Inne