WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek


06:30 + Marii Wandy Hebda – od syna Olka z żoną,
07:00 + księdza Juliana Bajera,

Wtorek


06:30 + Teresy Radoń – od brata Stanisława,
07:00 + Jana Muty,

Środa


07:00 + Stanisława Pazdura – w 21 rocznicę śmierci, Janiny żony, Józefa syna, Mariana zięcia,
17:00 + Kazimierza Kowala – w 2 rocznicę śmierci,

Czwartek


07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla Dominiki i Łukasza – od mamy,

Piątek


07:00 + Antoniego i Anny Papież,
17:00 + Janiny Głąb – w 10 rocznicę śmierci, Jana męża i Czesława syna,

Sobota


07:00 + Józefa Łabędzia, Anny żony i Anny synowej,
17:00 + Stanisława Jamroza – w 10 rocznicę śmierci i Heleny żony,

Niedziela 6 Zwykła


07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski dla rodziny Tokarzów,
09:00 + Józefa Tokarza,
09:00 + Jana Piotrowicza – od teściowej Marii,
11:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski dla Bartłomieja – w 5 rocznicę urodzin i całej rodziny,
17:00 + Zofii Murzyn – w 18 rocznicę śmierci.

Opublikowano przez w dniu 9 lutego 2020 w Intencje