WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek – uroczystość Trzech Króli


07:00 – Msza święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie, zdrowie duszy i ciała, cierpliwe znoszenie cierpienia i trudności życiowych i za dusze w czyśćcu cierpiące,
09:00 + Krystyny Polak,
09:00 + Zofii Szymoniak – od brata,
11:00 + Stanisława Tokarza, Jana, Katarzyny i Zofii Tokarz Anieli Dybel,
17:00 + Andrzeja Jaska – w 9 rocznicę śmierci i Anieli żony,

Wtorek


06:30 + Kazimierza Statkowskiego – od siostrzeńca Piotra Szpilki,
07:00 + Haliny i Stanisława Kowal,

Środa


07:00 + Marii Murzyn – w 11 rocznicę śmierci,
17:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski, zdrowie i pomyślność dla całej rodzimy,

Czwartek


07:00 + Floriana, Wincentego i matki Teofilii,

Piątek


07:00 + Wiktorii i Stanisława Knapik, Janiny Ślusarczyk,
17:00 + Marii Twardosz, Anny i Władysława Cap, Józefa, Marcina i Stanisława Bednarz,

Sobota


07:00 + Marcina Murzyna – w 40 rocznicę śmierci – od syna Janusza z rodziną,
17:00 + Janiny i Aleksandra Kus i Józefa syna,

Niedziela chrztu Pańskiego


07:00 +Józefa Opoki – od ojca Jana,
09:00 +Heleny Szynal- w 30 rocznicę śmierci i Jana męża,
09:00 +Karoliny Murzyn – od syna Józefa z rodziną,
11:00 +Jana Bogacza – w 9 rocznicę śmierci,
17:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, światło Ducha święta w podejmowaniu życiowych decyzji dla Jakuba – w 18 rocznicę urodzin i całej rodziny,

Opublikowano przez w dniu 4 stycznia 2020 w Intencje