WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla Bronisława – w 88 rocznicę urodzin i jego bliskich,
07:00 + Edwarda Radonia,

Wtorek
07:00 + Stanisława Drabika – w 9 rocznicę śmierci, Janiny żony i Jana syna,
07:00 + Bronisławy Stalmach,

Środa
07:00 + Zofii Kaczmarczyk – w 1 rocznicę śmierci,
07:00 + Rozalii Radoń – od Zofii i Juliana Murzyn z rodziną,

Czwartek
07:00 + Władysława Dudzika – w 15 rocznicę śmierci i jego rodziców,
07:00 + Juliana Murzyna – od wnuka Rafała z żona,
17:00 + Heleny Szymoniak – w 4 rocznicę śmierci,

Piątek
07:00 + Franciszka Lenarta,
07:00 + Józefy Miłkowskiej – od wnuka Zbigniewa,
17:00 + Zofii i Leona Bajer,

Sobota
07:00 + Edwarda Barnowskiego – od rodziny Cygan,
17:00 + Marcina Bajera, Stanisławy żony, Franciszka syna,

Niedziela XXVII Zwykła
07:00 + Franciszka Pustelnika – w 25 rocznicę śmierci, Józefy żony – w 9 rocznicę śmierci,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, zdrowie i spokój w rodzinach i gospodarstwach – dla mieszkańców Kobielnika,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji dla Bartłomieja – w 16 rocznicę urodzin i jego bliskich,
11:00 + Heleny Furman, Józefa męża i ich rodziców,
17:00 +Aleksandra Frejka, Marii i Stanisława rodziców,
17:00 – o światło Ducha świętego dla całego Narodu w dniu głosowania

Opublikowano przez w dniu 28 września 2019 w Intencje