WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 + Teresy Radoń,
07:00 + Mariana Pali – w 6 rocznicę śmierci,
Wtorek
06:30 + Jana Murzyna i Janiny córki,
07:00 + Haliny Głąb – od pracowników Urzędu Pocztowego,
Środa 
06:30 + Heleny Woźniczka – od córki Władysławy,
17:00 + Teodora i Wiktorii Podmokłych i Wiktorii córki,
Czwartek
07:00 + Jana Drabika – w 1 rocznicę śmierci,
Piątek
07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla  Marii i Józefa Pustelnik,
17:00 + Marii i Andrzeja Murzyn,
Sobota
07:00 + Zofii i Jadwigi Kus,
17:00 +  Stanisława Gajocha – w 5 rocznicę śmierci i Czesława Górki – w 1 rocznicę śmierci,
Niedziela I Adwentu
07:00 + Bogdana Bednarczyka – w 7 rocznicę śmierci,
09:00 + Piotra i Anny Węglarz,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji dla Kamili – w 18 rocznicę urodzin,
11:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla Andrzeja – w 25 rocznicę urodzin,
17:00 + Andrzeja Twardosza i Józefy żony

Opublikowano przez w dniu 24 listopada 2018 w Intencje