WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 + w intencji dusz cierpiących w czyśćcu,
07:00 + Stanisława i Stefanii Majda i ich rodziców,
08:00 – Msza święta dziękczynna za szczęśliwe wakacje z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym,
Wtorek
06:30 + Krzysztofa Łętochy – w 29 rocznicę śmierci, Teresy zony i ich rodziców,
07:00 + Karola Jamki – od żony,
Środa 
07:00  + Juliana Chlipały – od syna Józefa z rodziną,
18:00 + Stanisławy Płoskonka – w 10 rocznicę śmierci i jej rodziców,
Czwartek
07:00 + Heleny i Józefa Bajer,
18:00 – w intencji Bogu wiadomej,
Piątek
07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane, a także szczęśliwe zbiory,
18:00 + Jana Rumana – w 1 rocznicę śmierci – od najbliższych,
Sobota
07:00 + Stanisława Dybła, Janiny żony, Bolesława zięcia,
14:00 – Remiza OSP Wierzbanowa – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i świętego Floriana dla strażaków z Wierzbanowej i ich rodzin – w 50 lecie powstania OSP,
18:00 + Wandy Oruba – 3 rocznicę śmierci,
Niedziela XXIII Zwykła
07:00 + Janiny Pala – w 5 rocznicę śmierci, Stanisława męża i ich rodziców,
09:00 + Stanisława Grabackiego,
09:00 + Jana Lisa – w 3 rocznicę śmierci,
11:00 + Zofii Knapczyk,
18:00 + Stanisława Szpilki – w 7 rocznicę śmierci i Haliny żony

Opublikowano przez w dniu 1 września 2018 w Intencje