WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 + Teresy Radoń,
07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla całej rodziny,
Wtorek
06:30 + Jana Piotrowicz,
07:00 + Andrzej Hebdy – od syna Jana z rodziną,
Środa 
07:00  – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane,
18:00 + Jana i Katarzyny Panek, Teresy córki i Zbigniewa syna,
Czwartek
07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Moniki i Wojciecha – w 10 rocznicę sakramentu małżeństwa i ich bliskich,
Piątek
07:00 + Bronisławy i Józefa Dudzik,
18:00 + Bronisławy Herbszt,
Sobota
07:00 + Anieli Jamróz i zmarłych z rodziny,
18:00 + Jana i Bronisławy Polak, Janiny córki i Władysławy córki,
Niedziela XXII Zwykła
07:00 + Bronisławy i Józefa Dudzik,
09:00 + Marcina i Anieli Koniecznych,
09:00 + Stefana Kurka, Olgi zony i Andrzeja syna,
11:00 + Juliana Bajera – w 1 rocznicę śmierci,
18:00 + Anny i Aleksandra Dudzik

Opublikowano przez w dniu 25 sierpnia 2018 w Intencje