WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
07:00 + Jana Zięby, Anny żony i Stanisława syna,
Wtorek
07:00 + Marka Irzyka,
07:00 + Józefa Ciślika – od żony,
Środa
07:00 + Janiny Dominik – od wnuczki Dominiki z mężem,
18:00 + Janiny Stroniarczyk i Stanisława męża,
Czwartek
07:00 – Msza Święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla dzieci i całej rodziny,
Piątek
07:00 + Stanisława Foszczki – od kuzyna Marii z mężem,
18:00 + Janiny Dybeł – od Joanny i Krzysztofa Banach z Wierzbanowej,
Sobota
07:00 + Jana Kuchni – od kuzyna Jaśka z Grajowa z rodziną,
18:00 – Msza Święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Jolanty i Jerzego Muta – w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa i całej rodziny,
Niedziela XV Zwykła
07:00 + Andrzeja i Wiktorii Hebda,
09:00 + Marii Kulak i zmarłych z rodziny Latosiewiczów i Kulaków,
09:00 + Józefa i Heleny Dominik,
11:00 + Czesława Głąbia, Jana i Janiny – jego rodziców,
18:00 – Msza Święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Moniki i Sylwestra – w 10 rocznicę sakramentu małżeństwa i całej rodziny,
18:00 + Aleksandry Rokosz – od Sióstr z Warszawy z Domu Generalnego

Opublikowano przez w dniu 7 lipca 2018 w Intencje