WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 – o szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie,
07:00 + Stanisławy Zielińskiej – od wnuka Piotra,
Wtorek
06:30 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój zachowanie od nieszczęść w rodzinach i gospodarstwie, obfite plony – dla mieszkańców Osiedla Wielkie Drogi,
07:00 + Leona i Agnieszki Szymoniak,
Środa
06:30 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i siły w 83 rocznicę urodzin,
18:00 + Stefanii i Stanisława,
Czwartek
07:00 + Wiktorii Klemensiewicz – od córki Zofii,
Piątek
07:00 + Stanisława Rokosza – od kuzynek Anny Dominik i Julii Tokarz,
18:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój zachowanie od nieszczęść w rodzinach i gospodarstwie, obfite plony – dla mieszkańców Wiśniowa – Góra,
Sobota
07:00 + Janiny Stroniarczyk i Stanisława męża,
18:00 + Marii Koniecznej,
Niedziela XI Zwykła
07:00 + Julii Knapczyk – w 9 rocznicę śmierci,
09:00 + Zofii Węgrzyn w 5 rocznicę śmierci,
09:00 – Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację Klaudii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wszystkich którzy ją wsparli duchowo i materialnie jak też o szczęśliwy powrót do zdrowia,
11:00 + Heleny i Jana Warmuz i ich rodziców,
18:00 – Msza św. dziękczynna za łaski w 80 rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej w życiu,
18:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbo o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, cierpliwość w znoszeniu cierpienia jak też w opiekujących chorą

Opublikowano przez w dniu 9 czerwca 2018 w Intencje