WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
07:00 + Wojciecha i Ludwiki Cap i ich rodziców,
18:00 Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Pań z Róży Matki Bożej Królowej Polski i ich bliskich,
Wtorek
07:00 + Stanisława Bajera – w 7 rocznicę śmierci,
18:00 + Stefana i Józefa Murzyn i Genowefy Herbszt,
Środa
07:00 + Anny Zięba, Jana męża i Stanisława syna,
18:00 + Józefa Sambora,
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała
07:00 + Marii i Marcina Kus , Józefa syna,
09:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój zachowanie od nieszczęść w rodzinach i gospodarstwie, obfite plony – dla mieszkańców Wiśniowa – Dół,
09:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim dla małżonków Marii i Jana – w 45 rocznicę małżeństwa i ich bliskich,
09:00 + Stanisława Murzyna, Anieli żony i Stanisława syna,
11:00 + Janiny Drabik – w 29 rocznicę śmierci,
18:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim dla małżonków Mileny i Miłosza – w 15 rocznicę małżeństwa i ich bliskich,
Piątek
07:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i siły dla Marii, umocnienie wśród życiowych doświadczeń,
18:00 + Jadwigi Bieleckiej – w 10 rocznicę śmierci,
Sobota
07:00 + Józefa Pazdura – w 10 rocznicę śmierci – od córek z rodzinami
18:00 + Czesława i Janiny Paluszek, Marcina i Marii Klemensiewicz,
Niedziela IX Zwykła
07:00 + Zofii Bardel – w 9 rocznicę śmierci,
09:00 + Stanisława Polaka i zmarłych rodzicówm
11:00 – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, a także zdrowie dla Elżbiety – w 25 rocznicę urodzin i dla Józefy – w 50 rocznicę urodzin,
18:00 + Władysława Capa i jego rodziców

Opublikowano przez w dniu 26 maja 2018 w Intencje