WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Wielki Poniedziałek
06:30 + Janiny Murzyn i Józefa męża,
07:00 + Józefa Łabędzia, Anny żony,
Wielki Wtorek
06:30 + Jakuba Stalmach i Wiktorii Stalmach,
07:00 + Rafała Skalskiego – od sąsiadów Ciślików i Pazdurów,
Wielka Środa
07:00 Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski, wytrwałość w chorobie i przeciwnościach losu,
18:00 + Anieli Jasek – w 13 rocznicę śmierci,
Wielki Czwartek
18:00 + Józefa Kuca i Jego rodziców Marii i Marcina,
18:00 + Bronisława Capa – od rodziny Szynal,
18:00 + Jana Knapczyka – od Kazimiery Dudek z rodziną,
Wielki Piątek

Wielka Sobota
18:00 + Zofii i Władysława Maj i córki Władysławy Kowal,
18:00 + Walerii i Juliana Szymoniak,
18:00 + Marii Murzyn – w 3 rocznicę śmierci,
18:00 + Heleny i Marcina Bednarczyk,
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
06:00 + Józefa Murzyna,
06:00 + Julii i Władysława Knapczyk,
06:00 + Stanisława i Anny Kowalczyk i ich rodziców,
06:00 + Barbary Radoń – od Jadwigi i Tadeusza Polak z rodziną,
09:00 + Mieczysława Raszewskiego,
11:00 + Ryszarda Głąbia,
18:00 Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla Pawła i Grzegorza z okazji urodzin.

Opublikowano przez w dniu 24 marca 2018 w Intencje