WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


 1. Miesiąc maj w kościele powszechnym to czas szczególnego zatrzymania się i zadumy u stóp Maryi, matki Zbawiciela i naszej Matki. W szczególny sposób służą temu nabożeństwa majowe i te celebrowane w naszych świątyniach jak również tak pięknie śpiewane litanie loretańskie przy przydrożnych kapliczkach. Zachęcamy do ich przyozdabiania na ten majowy czas.
  W naszej świątyni nabożeństwo majowe o godzinie 17:30, a po nim Msza Święta wieczorna. Dzieci na każdej majówce będą kompletować sobie naklejki, by móc wystartować po wpis do „Księgi wzorowego, małego parafianina”.
 2. W poniedziałek o godzinie 20:00 nasz „Różaniec świetle gromnicy”. Prosić będziemy o pokój na Ukrainie, bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny.
 3. We wtorek uczcimy świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu przypada święto flagi narodowej. Niech w tym dniu załopoczą biało-czerwone flagi nad naszymi domostwami. Wszak to wyraz naszej wdzięczności dla tych, którzy przez całe wieki pod tym sztandarem przelewali Polską krew, by nasza Ojczyzna była wolna i by nikt obcy nigdy nie był gospodarzem w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
 4. W środę uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. To jedno ze szczególnych świąt Maryjnych i patriotycznych. U nas Msze święte jak w każdą niedzielę w godzinach: 7:00, 9:00, 1100 i 18:00. Dodatkowa Msza święta o godzinie 15:00 w intencji druhów strażaków z naszej gminy i ich rodzin z okazji zbliżającego się patronalnego święta świętego Floriana.
 5. W tym tygodniu przypada I Czwartek i I Piątek miesiąca. Spowiedź święta w czwartek od 16:00, w piątek od 15:30 . W czwartek Godzina Święta od godziny 16:30. Po Mszy Świętej wieczornej zmianka tajemnic Różańca świętego.
 6. W sobotę do naszej modlitwy przyzywać będziemy świętych apostołów świętego Filipa i świętego Jakuba.
 7. W najbliższą niedzielę przypada u nas I Komunia 50-ciorga dzieci z naszej parafii. Msze święte komunijne będą o godzinie 9:00 i 1100. Ze względu na wielkość naszej świątyni zachęcamy, by osoby niezainteresowane uroczystościami komunijnymi uczestniczyły w Mszach świętych o innych godzinach. Dodatkowa Msza Święta będzie odprawiona o godzinie 13:00!
 8. Składka inwestycyjna w miesiącu kwietniu wyniosła około 15.000 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, jak również pomagającym w dziełach naszej wspólnoty.
 9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” rejonowi sprzątającemu w tym tygodniu naszą świątynię. Na przyszły tydzień powierzamy tę troskę rodzicom dzieci przystępujących do I Komunii świętej.

Opublikowano przez w dniu 1 maja 2023 w Ogłoszenia parafialne