WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi harmonogramu Mszy świętych i nabożeństw sprawowanych w naszej parafii.

Podsumowanie zmian:

  1. Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek odbywa się o godzinie 18:00.
  2. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek odbywa się o godzinie 18:00.
  3. Msza Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę odbywa się o godzinie 19:00.

Wydarzenia czekające na aktualizację, na których nie należy się wzorować, zostały ujęte w nawiasy i oznaczone czerwoną czcionką. Dalsze aktualizacje zostaną opublikowane odpowiednio wcześniej przed odbyciem się danych wydarzeń.

Opublikowano przez w dniu 10 kwietnia 2022 w Techniczne