WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


ROK 2021 W PARAFII 
ŚWIĘTEGO MARCINA W WIŚNIOWEJ

CHRZTY

55

POGRZEBY

42

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W PARAFII

18

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  POZA PARAFIĄ

13

POSŁUGA NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA

73 Komunie Święte zaniesione do domu

w sumie posługiwał 69 osobom zanosząc 1081 Komunii Świętych

DZIEŁA DUCHOWE

 1. sprowadzenie i uroczyste wprowadzenie do naszej świątyni relikwii św. Marcina;
  • zbudowanie specjalnego relikwiarza
  • „zainstalowanie” na ołtarzu głównym
 2. prowadzenie przez młodzież comiesięcznego wieczoru adoracji
 3. powstanie nowej Róży Różańcowej;
  • zmianka tajemnic w I czwartek miesiąca po Mszy Świętej
 4. sygnalizowanie dzwonami (o godzinie 15:00) o śmierci jednego z naszych parafian;
 5. wieczorny różaniec święty w intencji naszej Ojczyzny (o ustanie epidemii a także pokój i bezpieczeństwo dla Rzeczpospolitej);
 6. zmiana czasu celebrowania nabożeństw roratnich;
 7. posługa grupy ministrantów i lektorów (pod przewodnictwem księdza Piotra);
 8. upiększanie liturgii przez dziecięcą scholę (prowadzona przez siostrę Bernadettę);
 9. powstanie Rady Parafialnej.

DZIEŁA MATERIALNE

 1. wybudowanie i wykończenie kaplicy przedpogrzebowej;
 2. przygotowanie na cmentarzu wybrukowanej drogi procesyjnej;
 3. zainstalowanie nowego nagłośnienia zewnętrznego (przegląd naprawa i uzupełnienie wewnętrznego nagłośnienia);
 4. malowanie zewnętrznego drewnianego szczytu naszej świątyni od strony wejścia głównego;
 5. remont podłącza elektrycznego do kościoła i zainstalowanie nowoczesnej tablicy elektrycznej w zakrystii;
 6. zainstalowanie nowego ogrzewania świątyni;
 7. zainstalowanie tapicerki w ławkach kościoła;
 8. unowocześnienie ekranu do wyświetlania pieśni liturgicznych;
 9. zakup nowych dębowych mebli do zakrystii;
 10. wycinka drzew na cmentarzu zagrażających bezpieczeństwu nawiedzających cmentarz;
 11. cięcia pielęgnacyjne drzew w parku kościelnym;
 12. remont plebanii.

DZIEŁA PORZĄDKOWE

 1. uporządkowanie starej dzwonnicy
 2. uporządkowanie parku wokół kościoła i plebanii

WYKONANE  DOKUMENTACJE
DO POZWOLEŃ KONSERWATORSKICH

 1. do remontu organów;
 2. do ocieplenia strychu kościoła;
 3. do wykonania mechanicznego wyciągu powietrza zużytego ze świątyni;
 4. konserwacji i wymiany instalacji elektrycznej świątyni.

Opublikowano przez w dniu 1 stycznia 2022 w Ogłoszenia