WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek


06:30 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla małżonków Karoliny i Sylwestra – w 1 rocznicę sakramentu małżeństwa i całej rodziny,
07:00 + Zofii Radoń,

Wtorek


06:30 – za zmarłych w czyśćcu cierpiące,
07:00 + Kazimierza Kowala – w 19 rocznicę śmierci,

Środa


07:00 + Stanisława i Marii Bednarz,
18:00 + Janiny Dybeł – od rodziny Statkowskich i Szpików,

Czwartek – uroczystość Bożego Ciała


07:00 + Stanisława Knapczyka, jego rodziców, Zofii córki, Małgorzaty Knapczyk,
09:00 + Marcina i Reginy Rokosz, Czesława i Anieli,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinach, w gospodarstwie i w pracach polowych, zachowanie plonów ziemi dla mieszkańców Wiśniowa – Dół,
11:00 + Jacka Kulika – od chrzestnej mamy z rodziną,
18:00 + Anieli i Marcina Koniecznych i ich rodziców,

Piątek


07:00 + Agnieszki Szymoniak,
18:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w rodzinach i w gospodarstwie, pracach polowych, zachowanie plonów ziemi od nieszczęść dla mieszkańców Wierzbanowej,

Sobota


07:00 + Stanisława i Marii Dominik i ich dzieci, Marcina Murzyna jego rodziców i rodzeństwo, Bronisławy Cap,
18:00 + Zofii Bardel – w 11 rocznicę śmierci,

Niedziela XI Zwykła


07:00 + Julii Knapczyk – w 11 rocznicę śmierci i Władysława męża,
09:00 + Jana i Janiny Zając i ich rodziców,
09:00 + księdza Tadeusza Dybla,
11:00 + Stefanii i Stanisława,
18:00 + Heleny i Jana Warmuz i ich rodziców

Opublikowano przez w dniu 7 czerwca 2020 w Intencje