WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Aktualizacja 03.04.2020: Decyzją księdza biskupa Marka Jędraszewskiego na terenie diecezji Krakowskiej na czas epidemii woda święcona nie będzie używana w kościołach.

W czasie najbliższej Niedzieli Palmowej zachęcamy, aby każdy w domu przygotował tradycyjną palmę. Palmy święcimy w domu według poniższego formularza. Wodę święconą zabieramy z naszego kościoła od piątku od godziny 17:00. Zachęcamy aby w niedzielę o godzinie 11:00 łączyć się poprzez naszą stronę internetową z liturgią Mszy Świętej z naszego kościoła.

ks. Piotr Pietruszka

Transmisja prowadzona będzie tylko przez stronę parafii, w przypadku wszelkich zmian zostanie opublikowane stosowne ogłoszenie. W tym tygodniu istnieje jeszcze minimalna szansa, że transmisja ulegnie chwilowemu przerwaniu ze względu na bardzo duży przepływ danych w sieci w tym czasie. W takim wypadku, aby powrócić do transmisji, powinna wystarczyć chwila cierpliwości oraz odświeżenie strony.

Mt 21, 1-17
Uroczysty wjazd do Jerozolimy
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: “Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Jezus w świątyni
A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców».
W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» – oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował.

biblia.deon.pl

Opublikowano przez w dniu 2 kwietnia 2020 w Ogłoszenia