WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


W ciągu dwóch lat miały miejsca w Polsce wydarzenia, które wcześniej były nie do pomyślenia lub zdarzały się niezmiernie rzadko. Bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i świętych wizerunków, napaści na kościoły oraz księży, szerzące się antychrześcijańskie ideologie, opuszczanie stanu kapłańskiego przez księży. Kościół w Polsce paląco potrzebuje dziś wielkiej modlitwy!

ks. bp Wiesław Mering
Biskup Włocławski

Dnia 14 września 2019 roku (święto Podwyższenia Krzyża Świętego) na lotnisku Kruszyn we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) organizowane jest ogólnopolskie wydarzenie modlitewne zwane “Polska pod Krzyżem”. Więcej informacji o tym wydarzeniu można uzyskać na stronie internetowej:
www.polskapodkrzyzem.pl
Świadomi wyzwań i problemów, z jakimi mierzy się obecnie Chrześcijaństwo, a zwłaszcza Kościół Rzymskokatolicki w Polsce, prosimy o modlitewne wsparcie tego wydarzenia. Dalsze szczegóły odnośnie ewentualnej organizacji miejsca modlitwy w naszej parafii wkrótce.

Opublikowano przez w dniu 28 sierpnia 2019 w Ogłoszenia