WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 + Jana Koniecznego – od córki Małgorzaty z rodziną,
07:00 + Józefy Dudzik – w 6 rocznicę śmierci i Zygmunta męża – w 18 rocznicę śmierci,

Wtorek
06:30 + Arkadiusza Garguli – od kolegów z klasy z Technikum z Nowego Sącza,
07:00 + Karola Jamki – w 1 rocznicę śmierci,

Środa
07:00 + Heleny Woźniczka – od Janiny Stojek z rodziną,
18:00 + Marii Twardosz,

Czwartek
06:30 + Pawła Jamroza
07:00 +Juliana Murzyna – w 3 rocznicę śmierci i Anny żony,

Piątek
07:00 + Arkadiusza Garguli – od Stanisława Slósarza,
18:00 + Tomasza Bednarza – od kuzynki Zofii z Bochni,

Sobota
07:00 + Ludwiki i Józefa Murzyn,
15:00 – Msza święta dziękczynna za tegoroczne zbiory – OSP Kobielnik,
18:00 – Msza święta dziękczynna za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, a dla zmarłych wieczne zbawienie dla nauczycieli i uczniów – rocznik 1959,

Niedziela XXI Zwykła
07:00 + Marii i Stanisława Warmuz i Janiny córki,
09:00 + księdza Marcina Bardela – w 32 rocznicę śmierci,
09:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha świętego w podejmowaniu życiowych decyzji – dla Jana w 18 rocznicę urodzin i całej rodziny,
11:00 + Henryka Bajera – w 5 rocznicę śmierci,
18:00 + Edwarda Barnowskiego – od rodziny Cygan

Opublikowano przez w dniu 18 sierpnia 2019 w Intencje