Informacja techniczna dot. wykończenia dzwonnicy i budowy Kaplicy przedpogrzebowej

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka przy kościele na dokończenie dzwonnicy i budowę przedpogrzebowej. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim panom, za pomoc przy montażu rusztowania koło dzwonnicy.

A byli to:

  • Z Kobielnika: pan Sukta, pan Stanisław Murzyn i pan Sołtys,
  • Z Wierzbanowej: pan Janusz Murzyn
  • Z Poznachowic Dolnych: pan Benedykt Galia
  • Z Wiśniowej: pan Stanisława Lenart, pan Jana Kuchnia, pan Józef Śmigla, pan Piotr Murzyn, pan Czesław Bednarczyk, pan Mieczysława Bednarczyk, pan Sołtys oraz właściciele rusztowań z Myślenic (3 osoby)