WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 – Msza święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie ,
07:00 + Jana Procka i Ludwiki żony,
Wtorek
06:30 + Aleksandra Florczyka,
07:00 + Józefa i Anny Murzyn – 24 rocznica śmierci,
Środa 
07:00 + Stanisława Bajera – w 13 rocznicę śmierci,
18:00 + Anny Łabędź,
Czwartek
07:00 + Anny i Józefa Murzyn,
Piątek
07:00 + Józefa Murzyna,
18:00 + Jana Dybła,
Sobota
07:00 + Stanisława Bajera i księdza Tadeusza Dybła,
18:00 + Edwarda Radonia,
Niedziela XXVI Zwykła
07:00 + Marii Bogacz, Stanisława męża i zmarłych z rodziny,
09:00 + Marcina Tokarza – w 16 rocznicę śmierci,
09:00 + Rozalii Radoń i Józefa męża,
11:00 + Władysława Dudzika – w 14 rocznicę śmierci,
18:00 + Andrzej Dominika, Józefa i Marii rodziców, Ludwika syna oraz Józefa i Wiktorii

Opublikowano przez w dniu 22 września 2018 w Intencje