WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
07:00 – Msza Święta dziękczynna za szczęśliwe zdane egzaminy,
Wtorek
07:00 + Janusza Piotrowicza – od kolegów: Dawida, Sławka i Przemka,
Środa
07:00 + Janiny Wilk – od kuzynki Zofii Talarek z Granic,
18:00 + Jana Murzyna i Ludwiny żony,
Czwartek
07:00 + Franciszka Irzyka – w 5 rocznicę śmierci,
18:00 + Jana Tomery – od rodziny Stalów,
Piątek
07:00 + Marii i Stanisława Kus i Józefa syna,
18:00 – w intencji dusz cierpiących w czyśćcu,
Sobota
07:00 – Msza Święta dziękczynna za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w życiu dla Alana – w 1 rocznicę urodzin i jego bliskich,
18:00 + Emilii Kowalik – w 2 rocznicę śmierci,
Niedziela XIV Zwykła
07:00 + Stanisława i Anny Kowalczyk,
09:00 + Zofii Murzyn – w 28 rocznicę śmierci i Jana męża,
09:00 – Msza Święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu dla Joanny,
11:00 + Jadwigi Cap – w 6 rocznicę śmierci,
18:00 + Bronisława Bogacza, Jana syna, Wiktorii Skalskiej, Władysława Skalskiego i Anny Skalskiej,
18:00 + Marii Jasek – od chrześnicy Haliny z rodziną

Opublikowano przez w dniu 30 czerwca 2018 w Intencje