WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Poniedziałek
06:30 W intencji Panu Bogu wiadomej,
07:00 + Krystyny Sambor – od córki Joanny z rodziną,
Wtorek
06:30 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących,
07:00 + Walerii Kowalczyk – od sąsiadów Jamrozów i Łyżczarzy,
Środa
07:00 + Msza święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
17:00 + Jana Irzyka – od rodziny Wrońskich z Krakowa,
Czwartek
07:00 + Jana Kurowskiego – od bratanka z rodziną,
17:00 + Teresy,
Piątek
07:00 + Józefa i Heleny Jasek,
17:00 W intencji Panu Bogu wiadomej,
Sobota
07:00 + Stanisława Świerczyka – od sąsiadów Orłowskich,
17:00 + Władysława Kusa – w 3 rocznicę śmierci,
Niedziela III Wielkiego Postu
07:00 + Heleny i Józefa Bednarczyk,
09:00 + Aleksandry – w 2 rocznicę śmierci i Benedykta męża,
09:00 + Mariana Murzyna – od brata Juliana,
11:00 + Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji dla Amelii w 18 rocznicę urodzin i jej bliskich,
17:00 + Stanisława Dominika – w 27 rocznicę śmierci i Katarzyny Klemensiewicz,
17:00 + Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski dla Kazimiery – od matki chrzestnej.

Opublikowano przez w dniu 24 lutego 2018 w Intencje